توافی اتمی

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در یک سخنرانی در مورد ایران در ایالت پنسیلوانیا گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی روند غنی سازی اورانیوم در ایران را با استفاده از وب کم های الکترونیکی و امضای الکترونیکی شبانه روز نظارت خواهد کرد.

جان کری اظهار داشت: «تعداد بازرسان آژانس بیشتر از تعداد توافق شده می باشد. آنها نظارت پروسه غنی سازی را با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند سیستم کنترل غنی سازی به وسیله دوربین ها در زمان واقعی و به وسیله تکنولوژی های بالای الکترونیکی و چاپی طی 24 ساعت در روز و در طول تمام سال انجام خواهند گرفت».