توافق هسته اي

به گفته ديپلمات هاي غربي، ايران و آمريكا به طور آزمايشي توافق كرده اند تا ايران بخش عمده ذخاير موادي را كه امكان ساخت سلاح هسته اي را براي اين كشور فراهم مي كند به روسيه منتقل نمايد. همچنين مذاكره كننده گان توانستند طرحي از اختلاف ها و موارد عدم توافق را تهيه كنند كه گام بزرگي در روند مذاكرات به حساب مي رود. با اين وجود اختلاف هايي پيش روي مذاكره كنند گان در جلسه 15 ژانويه در ژنو قرار دارد.

منبع خبر: Associated Press

لینک منبع خبر: