توافق جامع

با نزدیک شدن به مهلت از پیش تعیین شده برای امضای توافق جامع هسته ‌ای میان ایران و ۱+۵ برخی از مقامات آمریکایی و هم‌پیمانان غربی این کشور اعلام کرده‌اند که مایل‌ اند صرف‌نظر از آنچه ایران پیش‌تر در زمینه تولید تسلیحات هسته ‌ای انجام داده٬ توافق نهایی را تدوین کنند.