تهران

طبق گزارش های تلویزیون دولتی و خبرگزاری تسنیم ایران، نیروهای امنیتی کشور موفق شده اند تا بزرگترین عملیات تروریستی که تهران را هدف گرفته بود، خنثی کنند. نیروهای امنیتی تعدادی مظنون را در رابطه با بمبگذاری در پایتخت ایران و برخی دیگر شهرها دستگیر نموده اند. طبق گزارش تسنیم، عملیات بمبگذاری در تهران به نحوی طراحی شده بوده است که همزمان با روزهای مهم در ماه مبارک رمضان به وقوع بپیوندد. علاوه بر دستگیری تروریست ها، مقادیر زیادی ماده منفجره و بمب های آماده به انفجار کشف و ضبط شده است.

شهادت شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی خشم شیعیان را در کشورهای مختلف برانگیخت.