تهدیدات سایبری

Vladimir Putin signs new Russian information security doctrine

ولادمیر پوتین رییس جمهوری روسیه، دکترین جدید امنیت اطلاعات روسیه را امضا کرد.

در این دکترین، آمده است که جریان نامحدود اطلاعات، تاثیر منفی بر امنیت بین المللی دارد و می تواند مورد سواستفاده تروریست ها، افراط گرایان و مجرمان جرایم سازمان یافته قرار بگیرد. یکی از جنبه های اصلی این تهدید، وجود ظرفیت های نفوذ در ساختارهای بنیادین اطلاعاتی از سوی کشورهایی است که با نیات نظامی، اقدام به این کار می کنند.