تهاجم

طبق نظرسنجی موسسه گالوپ از سال 2002 میلادی، آمار نارضایتی مردم آمریکا از حمله نظامی این کشور به افغانستان، طی 12 سال از 6 به 49 درصد افزایش پیدا کرده است و از طرفی آمار 93 درصدی رضایتمندی به 48 کاهش یافته است. این امر حاکی از رشد نارضایتی مردم  از تداوم حضور نظامی این کشور در افغانستان و هزینه های مالی ناشی از آن در طی این سال ها بوده است.

منبع خبر: The Washington Post

لینک منبع خبر: