تمدن اسلامی

صبح سه‌شنبه (۸ دی / ۲۹ دسامبر) میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از مسئولان با رهبر جمهوری اسلامی، امام خامنه‌ای دیدار کردند.