تمام سلام

بحران زباله در بیروت باز هم معترضان در این کشور را به خیابان ها کشاند. صدها نفر که عصر روز سه شنبه در میدان ریاض الصلح تجمع کرده بودند، خواستار کناره گیری تمام سلام، بار دیگر نخست وزیر این کشور از قدرت شدند. همزمان، نشست دولت برای یافتن راه حلی به منظور مقابله با بحران زباله در این کشور که روز سه شنبه برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه ای پایان یافت. این نشست در حالی بدون نتیجه خاتمه یافت که وزرای دولت، مزایده اعلام شده برای واگذاری تخلیه زباله به شرکت های داوطلب را به دلیل قیمت بالا لغو کردند.

بدنبال برگزاری اعتراضات ضد دولتی در لبنان در دو روز گذشته، تمام سلام، نخست وزیر این کشور تهدید کرده که از مقامش کناره‌گیری می‌کند. نا آرامی ها در ابتدا در انتقاد به جمع نکردن زباله ها از خیابان های بیروت شکل گرفت که معترضان آن را ناشی از بی کفایتی و فساد دولت می دانند. قرار بود دوشنبه هم تجمعات برنامه ریزی شده ضد دولتی برگزار شود که بدلیل برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی لغو شده است. تمام سلام، نخست وزیر لبنان پس از آن که هزاران معترض برای دومین روز پیاپی در خیابان های بیروت تجمع کردند، تهدید کرد که از مقامش کناره گیری خواهد کرد.