تل عفر

نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در بخش هایی از عراق و سوریه را بمباران کردند. سخنگوی نظامی آمریکا اعلام کرد چهارشنبه شب، مواضع داعش در عراق ۱۲ بار و در سوریه ۳ بار هدف حملات هوایی قرار گرفت. در ۴ حمله به اطراف موصل و۳ حمله به نزدیکی های شهر تکریت، واحدهای تاکتیکی، بولدزرها، خودروها، ساختمان ها، و تیربارهای سنگین داعش هدف قرار گرفت. در دو منطقه مخمور و تل عفر در عراق نیز به مواضع داعش حمله هوایی شد و سکوهای خمپاره انداز در «اسد» منهدم شد. از این نقطه منابع آبی فلوجه کنترل می شد.