تفنگچی

وزیر بازرگانی ترکیه تخمین زده است که هزینه وارده بر اقتصاد این کشور در اثر کودتای نافرجام اخیر به حدود 100 میلیارد دلار بالغ شده است. بولنت توفنکچی این مطلب را اخیرا اعلام کرده و گفته است که این زیان احتمالا بیشتر هم خواهد شد.