تفتان

علیرغم تنش های بین اسلام آباد و کابل بر سر ساخت گیت امنیتی در مرز طورخام، پاکستان اعلام کرده است که در حال ساخت یک گیت امنیتی دیگر در مرز خود با ایران در شهر تفتان است تا جلوی تجارت غیرقانونی را در این مرز بگیرد. چنین به نظر می رسد که این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که ملا منصور رهبر طالبان توسط پهپاد های آمریکا در مرز بلوچستان کشته شده و به نظر می رسید وی از ایران وارد شده باشد. طبق اذعان مقام ها رسمی پاکستان، ساخت این گیت در تاریخ 14 آگوست به پایان خواهد رسید.