تفاهم همکاری

در روز دوشنبه وزیر دفاع عراق اظهار داشت با همتای کره ای خود یک سند تفاهم همکاری در زمینه نظامی امضا کرده است. در این سند دولت کره پیمان بسته تا با ارایه کمک های نظامی ، دولت عراق را  در زمینه آموزش نیرو های امنیتی عراقی در نبرد با تروریسم از جمله داعش  یاری نماید. این آموزش ها هم در میدان نبرد و هم در پایگاه های آموزشی ارائه خواهد شد.

منبع خبر:Iraqi News

لینک منبع خبر: