تفاهم سیاسی

سخنگوی وزارت امور‌خارجه ایران امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که این کشور خواستار رسیدن به توافق اتمی «یک مرحله‌ای» است، اما این به معنای عدم تمایل تهران به حصول تفاهم سیاسی تا پایان ماه مارس میلادی نیست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصریح کرد، «مذاکره کنندگان ایران و گروه ۱+۵ در مذاکرات آذرماه در وین تصمیم گرفتند که تا پایان ماه مارس تفاهم سیاسی را شکل دهند تا بتوانند بر روی چارچوب جزییات متمرکز شوند. اما موضوع تفاهم سیاسی برای برخی به منزله توافق سیاسی در حال شکل‌گیری بود. در حالی که توافق در یک مرحله و در پایان کار به دست می‌آید».