تغییر قوانین

Turkey won’t change anti-terror laws for EU visa-free travel – Erdogan

رجب طیب اردوغان در سخنان شدیداللحنی گفت که وی برای سفر بدون روادید شهروندان ترک به اتحادیه اروپا، قوانین ضد ترور کشور خود را تغییر نخواهد داد. اتحادیه اروپا در چارچوب توافق با ترکیه در خصوص بازگشت پناهندگان به خاک این کشور از دولت آنکارا خواسته بود که در ازای لغو روادید برای شهروندان ترک، این کشور اخیر تعریف خود از تروریسم را تغییر داده و از ستیز با آزادی پرهیز کند.