تغییرات اقلیمی

باراک اوباما دیروز در سخنرانی خود در اجلاس تغییرات آب و هوایی پاریس پذیرفت که آمریکا به عنوان دومین تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان در رابطه با وضعیت کنونی تغییرات اقلیمی مسئولیت دارد و باید در راستای بهبود این شرایط فعالیت کند. وی همچنین افزود که نباید تضادی میان رشد اقتصادی قدرتمند و محیط زیست سالم وجود داشته باشد و رشد اقتصادی نباید به محیط زیست آسیب وارد کند.