تغییرات آب و هوایی

یک دانشمند مشهور آمریکایی در باره قصد و نیت واقعی سرمایه گذاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا در تحقیقات آب و هوایی ابراز شک و تردید نموده و اعلام کرد این احتمال وجود دارد که واشنگتن بخواهد از تغییرات اقلیمی به عنوان سلاح علیه دیگر کشورها استفاده کند.