تش بس

محمد علوش مذاکره کننده ارتش اپوزیسیون سوریه در مذاکرات صلح، از سمت خود استعفا کرد. علوش که نماینده گروه تاثیرگذار جیش الاسلام است، مذاکرات را علنی کرده و در توییتر خود گفته است که علت استعفایش عدم حصول نتایج دلخواه این گروه در مذاکرات بوده است. دولت بشار اسد و اپوزیسیون این کشور در ماه فوریه بر سر آتش بسی توافق کردند که هم اکنون به معنای واقعی از بین رفته است.