تشکیلات خودگردان

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی دو ماه آینده به تهران سفر می‌کند. به گفته یکی از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین به خبرگزاری شین هوا، این سفر در راستای تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

فلسطینی‌ها می‌خواهند برای طرح شکایت علیه اسرائیل به دلیل "ارتکاب جنایات جنگی" به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه مراجعه کنند. محمد اشتیه، یکی از اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین اعلام کرد که تاریخ مراجعه برای طرح شکایت روز اول آوریل تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، طرح این شکایت به خاطر جنگ غزه در سال گذشته و گسترش فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی است. عضو سازمان آزادی‌بخش فلسطین، از این اقدام به عنوان "نخستین گام مهم" یاد کرده است. دولت اسرائیل هنوز موضعی در برابر اعلام این خبر نگرفته است.