تسیل

به گزارش یک خبرگزاری وابسته به شورشیان در سوریه، نیروهای شبه نظامی مخالف دولت توانسته اند کنترل شهر تسیل در استان درعا را در دست بگیرند. بنا به این گزارش، نفر دوم گروه موسوم به «فجرالتوحید» که وابسته به «ارتش آزاد سوریه» است اعلام کرده که این گروه پس از درگیری با نیروهای «تیپ شهدای یرموک» توانستند این منطقه را تحت کنترل خود دربیاورند. تیپ شهدای یرموک، یک گروه شورشی دیگر فعال در استان درعا است که به گروه داعش نزدیک است. منطقه تسیل در نزدیکی بلندیهای جولان، که تحت اشغال اسرائیل است و مرز اردن قرار دارد.