تسليحات

برابر بررسي انجام شده، دولت امارات متحده عربي چندين ميليارد دلار در بخش صنايع تسليحاتي كشور صربستان سرمايه گذاري كرده است. اين كشور با دادن تسهيلات چند ميلياردي و خريد سهام بخش هواپيمايي قصد برقراري روابط تجاري و نظامي با صربستان را دارد. گفته مي شود «محمد بن زايد» وليعهد كشور امارات متهم به برقراري رابطه اسرائيل و آمريكا با كشور هاي اروپاي شرقي و همچنين ايجاد يك بازار كوچك سلاح هاي كشور صربستان در منطقه خاور ميانه مي باشد. هماهنگ كننده اين روابط «محمد دحلان» سياستمدار فلسطيني معرفي شده است كه رابط دستگاه هاي جاسوسي اسرائيل و آمريكا با امارات متحده عربي مي باشد.

وزير امور خارجه روسيه اعلام داشت طي نامه اي احتمال دستيابي گروه هاي مخالف دولت سوريه و در صدر آن داعش به تجهيزات و ذخاير مواد شيميايي را به سازمان منع گسترش تسليحات شيميايي گزارش داده است. به گزارش دولت سوريه، داعش بر چند ناحيه صنعتي كه در آنها گاز كلر نگهداري مي شده تسلط پيدا كرده است. بيش از 97 درصد از تسليحات شيميايي دولت سوريه در پي اجراي كنوانسيون منع تسليحات شيميايي خنثي سازي و منهدم شده است.

تاریخ خبر: 93/09/29

منبع خبر: sputnik news

لینک منبع خبر: