ترکی فیصل

ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی ادعا کرد که اگر ایران نیروهای خود را از سوریه خارج کند، عربستان آماده است با ایران وارد مذاکره مستقیم شود. عضو ارشد خاندان سعودی گفت که دو کشور منافع مشترکی در منطقه دارند، اما به گفته او ابتدا ایران باید دست از بی ثبات کردن منطقه بردارد.

او گفت که عربستان نمی‌خواهد با ایران و مردمش رابطه بدی داشته باشد، "اما ایران باید مشخص کند که در منطقه به دنبال چیست. نمی‌شود در منطقه بی‌ثباتی ایجاد کرد، همانطور که ایران با حمایت از شبه‌نظامیان مختلف در سوریه، عراق و یمن ایجاد کرده و بعد بگویید که آماده گفت‌وگو هستید".