ترکی الفیصل

در یکی از جلسات غیر رسمی اجلاس داووس که پشت درهای بسته برگزار شد، میان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکی الفیصل، نماینده عربستان سعودی برخوردی لفظی درگرفته است.