ترکیه.

جبهه نصرت، از گروه ‌های مرتبط با القاعده در سوریه گفته است که از مواضعش در شمال این کشور عقب ‌نشینی می‌کند. ترکیه قرار است به همراه آمریکا منطقه ‌ای حائل در این نواحی ایجاد کند.