ترکمنستان

بی بی سی نوشت: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داده که پلیس ترکمنستان اواخر آذر ماه به چند قایق ماهیگیران ایرانی در دریای خزر "گلوله های جنگی" شلیک کرده است. بر اساس گزارش ایرنا ماهیگیران ایرانی با شش قایق عازم صید شده بودند و نزدیک به ۳۰۰ کیلوگرم ماهی صید کرده بودند. ایرنا می گوید بر اثر شلیک پلیس دریایی ترکمنستان یکی از قایق ها غرق شده و از سرنوشت سرنشینان اطلاع دقیقی در دست نیست اما شاهدان گفته اند که یک ماهیگیر کشته شده و احتمالا بقیه به اسارت پلیس دریایی ترکمنستان درآمده اند. بر اساس این گزارش شلیک به ماهیگیران ایرانی بدون اخطار قبلی بوده است.