تروریسم اسلامی

ترور فرانسه به احتمال آغاز موجی از عملیات تروریستی در سطح اروپا خواهد بود. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در این رابطه مکالمه فعالان داعش را شنود کرده‌اند. بریتانیا نیز به آلمان در مورد سوءقصد در هواپیماها هشدار داده است. بر اساس اطلاعات سرویس‌های مخفی آمریکا، ترور خونین علیه کارکنان نشریه "شارلی اِبدو" و سوءقصد به یک سوپرمارکت یهودیان در پاریس، به احتمال آغاز موجی از ترورها در سطح اروپاست.