تردد شبانه

مردم بغداد پس از ۱۰سال برای عبور و مرور شبانه محدودیتی نخواهند داشت. پایان منع رفت و آمد شبانه به دستور حیدر العبادی، نخست وزیر عراق از شنبه شب صورت گرفت. واکنش مردم پایتخت به این تصمیم تازه دولت متفاوت است. عباس کمیل، یکی از اهالی بغداد می گوید: «بغداد شهر ارواح است و این چیزی است که ما وقتی دیرهنگام در شب به خانه برمی گردیم می بینیم.