تدمر

4,000 ISIS fighters regroup, make new attempt to capture Palmyra

بیش از چهار هزار نیروی داعشی با بهره گیری از ادوات زرهی، چند روزی است که حملات خود را برای بازپس گیری شهر تدمر از دست دولت سوریه آغاز کرده اند.

به گفته ارتش روسیه تروریست های داعش علیرغم تلافات سنگینی که داده اند، مصمم هستند تا این شهر را بازپس بگیرند. نیروی هوایی روسیه به دلیل وجود مناطق مسکونی نمی تواند به خوبی مواضع تروریست هایی که وارد شهر شده اند را بمباران کند.