تخت روانچی

سفارتخانه بریتانیا در تهران پس از گذشت حدود ۴ سال از بسته شدن آن، روز یکشنبه ۲۳ اوت بازگشایی می‌شود. یک منبع دیپلماتیک بریتانیایی گفت که وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از یک منبع دیپلماتیک بریتانیایی، دولت بریتانیا قصد دارد در این هفته سفارت خود در تهران را پس از چهار سال تعطیلی بگشاید.