تحلیف ترامپ

Trump is now president, but he still sees himself as leading an insurgency

ترامپ در روز جمعه به صورت رسمی، کار خود را به عنوان رییس جمهور ایالات متحده آغاز کرد. رفتار او همانند دوران مبارزات انتخاباتی، ترکیبی از فروشنده ای مغرور و تحقیر کننده نظم سیاسی جاری بود. نوع رفتار وی در جلسه تحلیف، این پیام روشن را برای کشور و دنیا در بر دارد که وی همان گونه حکومت خواهد کرد که کمپین انتخاباتی را اداره کرد، او هرگونه همراستایی با دیگران حتی حزب متبوع خود (حزب جمهوری خواه ) را رد می کند.