تحریم ها

اتحادیه اروپا به ایران می‌گوید که اگر خواهان رسیدن به توافق اتمی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور و لغو تحریم ‌ها علیه آن است باید با آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی برای تکمیل تحقیقات آژانس همکاری کند.