تحریم تسلیحاتی

نمایندگان دو گروه رقیب و درگیر در لیبی، برای دومین روز متوالی، به امید تشکیل یک دولت وحدت ملی، در مراکش با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

این مذاکرات با حضور فرستاده سازمان ملل و همچنین سفرای کشورهای اروپایی بعنوان ناظر صورت می گیرد. برناردینو لئون، فرستاده ویژه سازمان ملل با مثبت و سازنده ارزیابی کردن جو حاکم بر این مذاکرات، گفت: “دو طرف مواضع و اراده خوبی دارند. ما مذاکرات را طی روزهای آینده بر دو محور ایجاد دولت وحدت ملی و برقراری امنیت ادامه خواهیم داد.”