تجهیز

به گفته دفتر نخست وزیری عراق در دیدار اخیر «چاک هگل» با مقامات عراقی مقرر شده است اولین جنگنده F16 در ماه جاری تحویل نیروی هوایی ارتش عراق شود. هدف از تحویل آن تجهیز سریع نیروهای امنیتی جهت پیشرفت در نبرد مقابل داعش عنوان شده است. لازم به ذکر است تحویل آن در آغاز سال به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاده و این هواپیما به پایگاه هوایی برای تمرین و آموزش افسران عراقی برده شده بود.

منبع خبر:Iraqi News

لینک منبع خبر: