تجزیه

الجزیره نوشت: رییس سازمان سیا گفته است که امید زیادی ندارد که سوریه در آینده یک کشور باقی بماند. گفته های جان برنان یکی از نادرترین سخنان مقامات ارشد آمریکایی در خصوص تجزیه سوریه است. وی در نشست سالانه امنیتی آسپن گفت: نمی دانم که آیا می توان سوریه را مجددا یکپارچه نمود یا خیر؟