تبعه

وزارت خارجه آمریکا ضمن هشدار به آمریکائیان در مورد سفر به ایران به آنان توصیه کرده است به دقت خطرات سفر به جمهوری اسلامی ایران را مد نظر داشته باشند. این هشدار تمدید هشداری است که آخرین بار حدود هشت ماه پیش به آمریکائیان و ایرانیان دارای تابعیت آمریکا داده شده بود. وزارت خارجه آمریکا نگران است که آمریکائیان در ایران با خطرات ناشی از اقدامات خصمانه، آزار و بازداشت مواجه شوند. این نگرانی به شعارهای ضد آمریکائی، و بازداشت‌های بی‌دلیل آمریکائیان در ایران نسبت داده شده است.