تانک آبرامز

برابر اعلام سفارت آمریکا در بغداد؛ آمریکا در سال 2014، تجهیزات نظامی به ارزش 300 میلیون دلار به عراق اهدا کرده است و در 2 ماه آینده 6 تانک آبرامز و 50 هاموی زره پوش به بغداد خواهد داد. استوارت جونز، سفیر آمریکا در عراق همچنین اذعان نمود: خطر شماره یک برای نیروهای امنیتی عراق، بمب های کنار جاده و خودروهای حامل بمب هستند. خودروهای زرهی اهدایی آمریکا حفاظت بالیستیک و ضد مین مناسبی برای نیروهای امنیتی عراق به ارمغان خواهد آورد.

منبع خبر:

defensenews

لینک منبع خبر: