تانکر

منابع نظامی عراق از رویکرد نظامی جدید داعش خبر دادند. داعش از تانکرهای بزرگ و بشکه ‌های مواد منفجره آتش زا که بمبگذاران انتحاری آن‌ها را هدایت می‌ کنند استفاده می کند. در سلاح جدید داعش، تانکرهای مجهز به مواد منفجره از چهار طرف با ورق ‌های آهنی پوشانده می ‌شود و به شکل یک خودروی زره پوش در می‌ آید. سپس فاصله میان بشکه ‌های مواد منفجره را با شن و ماسه و گوی فلزی پر می‌ کنند. این خودرو تنها با بمباران جنگنده ‌ها و موشک‌های هدایت شونده قابل انهدام است.

منبع خبر: العربیه

لینک منبع خبر: