تانک

وزرات دفاع فرانسه از تمایل عربستان سعودی به خرید "چند صد" دستگاه تانک لکلر (Leclerc) از این کشور خبر داد.

وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد، اطلاعات خود را از شرکت تسلیحاتی فرانسوی نکستر به دست آورده است. این شرکت در تابستان گذشته به شرکت تسلیحاتی کراوس ـ مافی وگمن آلمان ملحق شد و وزارت اقتصاد آلمان نیز این طرح را در دسامبر سال ۲۰۱۵ تأیید کرد.  دو شرکت نکستر و کراوس ـ مافی وگمن به ترتیب سازنده تانک‌های جنگی لکلر و لئوپارد هستند. منتقدان بیم دارند که ادغام این دو شرکت زمینه دور زدن مقررات کنترل صادرات تسلیحاتی آلمان را فراهم کند. ‌

روزنامه  "زود دویچه تسایتونگ" گزارش داد که وزارت اقتصاد آلمان مجوز ارسال تانک ‌های "لئوپارد ۲" و "هاوبیتسه" به قطر را صادر کرده است. قرار است در مجموع ۶۲ "تانک لئوپارد ۲" و ۲۴ "تانک هاوبیتسه" به ارزش ۲ میلیارد یورو به شیخ ‌نشین حوزه خلیج فارس صادر شود. نخستین محموله شامل ۴ لئوپارد و ۲ هاوبیتسه خواهد بود که بزودی به قطر ارسال می‌شود.

این معامله به دلیل شرکت فعال قطر در جنگ یمن موجی از اعتراض ‌ها را برانگیخته است. قطر با هزار سرباز در عملیات رزمی ائتلاف بین ‌المللی به رهبری عربستان سعودی علیه انصارالله در یمن شرکت فعال دارد.