تاجیکستان

عمرعلی قوت اف، یکی از مخالفان دولت تاجیکستان در استانبول به قتل رسید. عمرعلی قوت اف، رهبر ائتلاف مخالفان دولت تاجیکستان، موسوم به گروه “بیست و چهار” بود و به گفته نزدیکانش در استانبول بدلیل مسمومیت و شلیک گلوله کشته شده است. گفته می شود همسر و فرزندان این منتقد امامعلی رحمانوف، رییس جمهوری تاجیکستان، بدلیل مسمویت در بیمارستان بستری هستند. عمر علی قوت اف، یکی از مهمترین و سرسخت ترین منتقدان دولت تاجیکستان در چند سال اخیر بود و بارها مورد تهدید و سرکوب قرار گرفته بود.