بی بی سی

BBC must stop ‘false & negligent’ Raqqa coverage, say Kurds

یک گروه حقوق کرد، بی بی سی را متهم ساخت که درگیری نیروهای کرد درعملیات آزادسازی شهر سوری رقه پایتخت غیر رسمی گروه تروریستی داعش را به صورت نادرست و مغرضانه پوشش خبری می دهد. چند تن از اعضای غیر کرد سازمان غیر دولتی صلح در کردستان که از افراد دانشگاهی هستند، در مقاله ای که در وبسایت این گروه منتشر شده است، از بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، به شدت انتقاد کرده و آن را متهم ساختند که مبادرت به « گسترش اخبار نادرست می کند، زمانی که عملیات رقه را پوشش خبری می دهد».