بیولوژیک

سازمان امنیت آلمان در اتهاماتی بی سابقه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که پس از توافق هسته ای تاریخی خود با غرب به شدت به دنبال سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی بوده است. در گزارش سازمان مزبور آمده است که جمهوری اسلامی ایران با برقراری ارتباط با برخی شرکت های آلمانی در صدد دریافت تجهیزات مورد استفاده در سلاح های بیولوژیکی، اتمی و شیمیایی بوده است.

 

پی نوشت: به نظر می رسد که اخبار فوق در راستای طرح کلان غرب برای در فشار گذاشتن ج.ا.ایران برای محدودسازی برنامه موشکی باشد.