بیداری اسلامی

برغم تدابیر شدید امنیتی و ممنوعیت برگزاری تظاهرات در بحرین، صدها نفر در جزیره سیترای این کشور در اعتراض به سیاست های دولت تظاهرات کردند و با پلیس بحرین درگیر شدند.

این اعتراضات دو روز مانده به پنجمین سالگرد قیام بحرینی ها و خیزش اعراب، موسوم به بیداری اسلامی صورت گرفت.

انقلاب مردمی مصر پنج ساله شد اما بسیاری از مصریان که برای آزادی از رژیم حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین به خیابان آمده و بیداری اسلامی را در این کشور رقم زدند، از اینکه هنوز به همه خواسته های خود نرسیده اند، خرسند نیستند.

یک شهروند مصری می گوید: «من در انقلاب بیست و پنجم فوریه که برای آزادی، برابری اجتماعی و زندگی آبرومندانه تر برپا شد، شرکت کردم. اما اکنون که پنج سال بعد از رفتن مبارک می گذرد اوضاع نه تنها تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده.»

امیری مقدم: رژیم صهیونیستی باایران هراسی، به دنبال عادی سازی روابط خود باکشورهای منطقه است.

دکتر رضا امیری مقدم مسئول حوزه عربی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در همایش «تحلیل کنشگری رژیم صهیونیستی در محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران» که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد، درباره فرصت های رژیم صهیونیستی از تحولات غرب آسیا، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از سال 1948 که پایه وجودش گذاشته شد تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در هر تحولی پیروزی هایی به دست آورد و حتی در جنگ با کشورهای اسلامی نیز بخشی از سرزمین های اسلامی را اشغال کرد.