بومدین

تحقیقات درباره حیات بومِدیِن همچنان ادامه دارد. او همسر عامل گروگانگیری روز جمعه پاریس و تیراندازی هایی است که منجر به کشته شدن پنج تن شد.

به گفته پلیس فرانسه حیات بومِدیِن دوم ژانویه سال جاری از طریق مادرید و استانبول به سوریه رفته است. او و همسرش آمِدی کولیبالی، گروگانگیری که روز جمعه در درگیری با پلیس کشته شد، در آپارتمانی در پاریس زندگی می کردند.