بورتنیکوف

آلکساندر بورتنیکوف، مدیر سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد حدود صد کشور و 20 هزار نفر خارجی به عنوان اعضای گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش) به درگیری عراق کشانده شده اند.

بورتنیکوف ضمن اعلام این مطلب در واشینگتن به خبرنگاران گفت طبق ارزیابی سازمان امنیت فدرال روسیه تعداد خارجیان عضو داعش در عراق از 13 هزار نفر به 20 هزار نفر رسیده است.