بودجه نظامی

بنا بر اعلام "مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم" (SIPRI) هزینه‌ های تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۸/ ۱ هزار میلیارد دلار بوده است. این عدد نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۴/ ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این مؤسسه هر سال هزینه ‌های تسلیحاتی جهان را بررسی و گزارشی از تغییرات آن منتشر می‌کند. گزارش سال ۲۰۱۴ روز دوشنبه (۱۳ آوریل/ ۲۴ فروردین) منتشر شد. کاهش نسبی بودجه دفاعی آمریکا و سیاست ‌های صرفه ‌جویانه بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا دلیل اصلی کاهش هزینه ‌های تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۱۴ عنوان شده است. بر این اساس، هزینه ‌های تسلیحاتی در آمریکای لاتین تقریبا ثابت مانده است.