بهار عربی

چهار سال از زمانی می‌گذرد که نیروهای امنیتی بحرین تظاهرات اعتراضی علیه دولت این کشور را به کمک نظامیان عربستان سعودی سرکوب کردند. این به معنای پایان "بهار عربی" در بحرین بود. آمریکا در واکنش به عملکرد بحرین کمک نظامی خود به این کشور کوچک پادشاهی در خلیج فارس را قطع کرد.

دیوان عالی کشور مصر، روز پنج شنبه حکم مربوط به همدستی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر در قتل معترضان میدان التحریر را لغو کرد. حسنی مبارک پیش از این به همدستی در قتل ۸۴۶ معترض در جریان انقلاب موسوم به بهار عربی متهم و محکوم شده بود. حاضران در دادگاه با اعلام لغو حکم محکومیت آقای مبارک، فریاد شادی سر دادند. در سال ۲۰۱۲ حسنی مبارک ابتدا به اتهام همدستی در قتل معترضان در سال ۲۰۱۱ به حبس ابد محکوم شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ دادگاه دیگری برای بررسی مجدد این اتهام تشکیل شد که تصمیم دادگاه به لغو این حکم امروز اعلام شد.

در آینده احتمال آن وجود دارد که « بهارعربی» در عربستان سعودی به وقوع بپیوندد. الکساندر ایگناتنکو، رئیس انستیتوی ادیان و سیاست، عضو شورای تعامل با اتحادیه های دینی وابسته به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه با تفسیر پیشرفت اوضاع در کشور عربستان سعودی در رابطه با درگذشت پادشاه عبدالله گفت: « در آینده احتمال آن وجود دارد که « بهارعربی» در عربستان سعودی به وقوع بپیوندد و به تعویض قدرت و فروپاشی کشور بیانجامد. احتمال زیادی وجود دارد که « بهار عربی» - انقلاب - رخ بدهد و فروپاشی کشور و بخش هایی از اراضی آن تحت کنترل دیگر کشورها قرار گیرد».