بنیاد کولیام

داعش در مناطق تحت کنترل خود در حدود ۳۰ هزار زن باردار دارد که قرار است نسل بعدی تندروهای اسلامی را به دنیا بیاورند. این مطلب اخیرا در گزارشی در وبسایت بنیاد کویلیام منتشر شده که در زمینه افراط گرایی پژوهش می کند.

نیکیتا ملیک تحلیل گر ارشد این وبسایت و مؤلف کتاب کودکان داعش می گوید این زنان در طول زمان به عنوان بردگان جنسی به دست نیروهای داعش ربوده و باردار شده اند.

این گزارش هم چنین نشان می دهد کودکانی که هم اکنون تحت کنترل داعش قرار دارند، از جمله کودک بریتانیایی از همان سنین ابتدایی حتی در محیط آموزشی در معرض خشونت شدید قرار دارند.