بمب بی ال یو -109

وزارت دفاع آمریکا قراردادی را با ترکیه برای فروش بمب های هوایی هدایت شونده امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس این قرارداد بمب های بی ال یو-109 به ترکیه فروخته خواهد شد و این بمب هایی است که برای اولین بار به ترکیه فروخته می شود. ارزش قرارداد 683 میلیون دلار گزارش شده است.

بمب بی ال یو-109 بیش از سی سال پیش ساخته شده و از جمله در جنگ های عراق و افغانستان از این بمب ها استفاده شده است.

بمب بی ال یو 109 دارای 550 پوند ماده منفجره ترینیتال است که فقط هنگام اصابت به هدف منفجر می شود و خرابی های فراوانی به جای میگذارد.