بمب افکن

طبق گزارش وزارت دفاع روسیه، شش بمب افکن دوربرد توپولف Tu-22M3 عملیاتی بر علیه مواضع گروه تروریستی داعش در پالمیرای سوریه انجام داده اند. بر اثر حملات مزبور، بمب افکن های روس موفق شدند مرکز فرمان و کنترل تروریست ها را در نزدیکی شهر السوهن نابود نمایند.