بلدنی های جولان

ارتش سوریه و نیروهای شبه نظامی همپیمان آن دست به عملیاتی علیه مواضع شورشیان در بلندی‌های جولان زدند که به گفته مخالفان بشار اسد، بخشی از عملیات گسترده ارتش برای بازپس‌گیری مناطقی است که دولت در طول سه سال گذشته کنترلی بر آنها نداشته است.