بشیکه

به گزارش خبرگزاری فرانسه بخشی از نیروهای نظامی ترکیه مستقر در نزدیکی موصل روز دوشنبه این ناحیه را به سمت شمال ترک کرده اند. همچنین خبرگزاری آناتولی گزارش کرده کاروانی متشکل از ۱۰ تا ۱۲ خودرو و تانک بشیکه را به سمت شمال ترک کرده اند. با این حال، این گزارش مقصد نهایی این کاروان را مشخص نکرده است. پیش تر بغداد با احضار سفیر ترکیه از آنکارا خواسته بود تا این کشور نیروهای نظامی خود را از خاک عراق خارج کند.